แมกไบร

นับเป็นเวลากว่า 20 ปี  ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน โคมไฟฟ้าป้าย ทางออกฉุกเฉิน และระบบไฟฉุกเฉิน ชนิดตู้รวม ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ MAX BRIGHT -C.E.E. รวมถึงด้านเทคโนโลยีการผลิตระบบคุณภาพของกระบวน การผลิต การจัดหาการจัดทำต้นแบบของผลิตภัณฑ์ การสรรหาคู่ค้าและบุคคลากร เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ซี-ทีแอล มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการชั้นนำที่มีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ความพึ่งพอใจสูงสุด โดยได้พัฒนารูปแบบ ของผลิตภัณฑ์มากมายหลายแบบสำหรับการใช้งานที่เหมาะสม และการใช้งานจริง อีกทั้งกำลังการผลิตที่สามารถรองรับปริมาณความต้องการในการใช้งานสูงของลูกค้า เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลาแก่ลูกค้าโดยไม่ให้เกิดความเสียหายรวมถึง การบริการหลังการขายที่รวดเร็ว และตรงต่อเวลา เพื่อลูกค้าได้เกิดความมั่นใจในศักยภาพ ของผลิตภัณฑ์ อันนำมาซึ่งความปลอดภัยในชีวิตในยามเกิดเหตุคับขัน

ไม่พบสินค้าในหมวดหมู่นี้ โปรดเลือกสินค้าในหมวดหมู่อื่น