รูปแบบการรับชำระ

โอนเงินเข้าธนาคาร

ธนาคาร กรุงเทพ ( BBL )   

ชื่อบัญชี บริษัท บี เอ็ม คอร์เปอเรชั่น จำกัด
เลขที่บัญชี 920-7-122-137
บัญชีออมทรัพย์
จากนั้นส่งหลักฐานการชำระเงินของท่านมาได้ที่ line official: @bmcorp   หรือ safety@asguardd.com เพื่อยืนยันการชำระเงิน

 

วิธีแจ้งการชำระเงิน

สามารถแจ้งผ่าน Line Official (@bmcorp )
หรือทางอีเมล safety@asguardd.com